HmvHmv-Systems ProDiags
 

   
Edellinen | HMV-Systems home | Yhteystiedot | WebShop |

   
Mikä on ProDiags ?
Mikä on ProDiags
 
Prodiags on virtuaalinen oppimisympäristö joka mahdollistaa opiskelun ja kouluttamisen internetin välityksellä. Prodiags ympäristön avulla koulutuksen sisältöä ja etenemistä voidaan hallita oppilaskohtaisesti. Kursseilla käytettävä oppimateriaali voidaan toteuttaa useilla erilaisilla sähköisillä formaateilla. Kouluttaja voi helposti luoda itse harjoitustehtäviä tai testejä valmiiden mallien avulla. Oppilaiden seurantaan ja arviointiin järjestelmässä on useita erilaisia raportointi vaihtoehtoja.

Prodiags soveltuu erityisesti työssä olevien aikuisopiskelijoiden täydennyskoulutukseen.

HMV-Systems Oy ja johtavat autosähkötekniikan koulutusta tarjoavat organisaatiot Suomessa hyödyntävät ProDiags järjestelmää koulutuksessaan. HMV-Systems Oy on yksi merkittävin autoelektroniikan opetusohjelmistojen valmistaja Euroopassa. Valtaosaa HMV-Systems Oy:n opetusohjelmista pystytään tänä päivänä käyttämään myös ProDiagsin välityksellä.